Mecalux termékek

További termékek

5

Raklapos állvány

5

Polcos állvány

5

Karos állvány

5

Pódium és ipari galéria

5

Kihúzható rakattartók

5

Rugalmas ütközésvédelem

5

Collision Sentry - Ütközésőr

5

Összes termék

A raktározás munkavédelmi szabályai

by | Mar 26, 2020

Mint ahogy minden szakmának és munkafolyamatnak vannak szabályai, amelyek betartása a dolgozók érdeke, biztonságuk kulcsa, úgy igaz ez a raktározás esetében is. Ám az erre a területre vonatkozó munkavédelmi szabályok különösen szigorúak és a folyamat minden részletére kiterjednek.

Mindez persze nem meglepő, hiszen különösen fokozott kockázatú terep egy raktár.

Gondoljunk csak bele, milyen súlyos balesetek adódhatnak abból, ha például nem megfelelően vannak rögzítve az áruk, nem stabilak a tárolási állványrendszerek vagy ha nem jó műszaki állapotban van egy anyagmozgató gép. Ha szeretnénk biztonságban tudni munkatársainkat és a raktározott árukat is, rendkívül fontos a raktározás munkavédelmi szabályainak ismerete, betartása és betartatása. Éppolyan szükségszerű ez egy kisebb raktárhelyiségben, mint egy óriási raktárcsarnokban.

A raktározás munkavédelmi szabályai a tárolási helyekre vonatkozóan

A raktározás tulajdonképpen magát az áruk nyugalmi állapotát jelenti. Mindez alapvetően kevés anyagmozgatással jár, sokkal inkább az intenzív rakodást a be-és kiraktározásra van igény e téren. A dolgozók és az áruk biztonsága érdekében minden anyagmozgatás előtt ellenőrizni kell, hogy a padozat teherbírása és tisztasága megfelelő-e az oda tenni kívánt áru számára, valamint azt is, hogy a tárolási hely szabad területének mérete elegendő-e az oda tenni kívánt áru számára.

Lényeges továbbá, hogy az alátétként funkcionáló keményfák műszaki állapota, mérete, terhelhetősége megfelelő-e, amely magában foglalja annak ellenőrzésétis, hogy nincs e rajta esetleg repedés vagy sérülés. Elengedhetetlen annak a felmérése is, hogy a rakodás hatókörében lévő személyek biztonságban vannak-e, valamint hogy az állványok műszaki állapota megfelelő-e és megtörtént-e azok időszakos felülvizsgálata.

A fentiek mellett elkerülhetetlen annak áttekintése is, hogy a fa, műanyag és fém tároló kalodák műszaki állapota kifogástalan-e. Mindezekért az árumozgató munkatárs, az épp raktározási tevékenységet végző szakember, a gépkezelő felel, az ő feladata ezek ellenőrzése a rakodás megkezdése előtt.

Anyagmozgatás biztonságtechnikai szempontok szerint

Mielőtt az áruk ki-illetve beraktározását elkezdik, a fenti említett tényezők szemrevételezése után azt is meg kell határozni, hogy milyen eszközzel történjen maga az anyagmozgatás. Az áru súlya, terjedelme, alakja, törékenysége, veszélyessége mind-mind befolyásolják a megfelelő eszköz kiválasztását.

Különös körültekintés szükséges törékeny áruk mozgatása esetén, ugyanis ezekben a termékekben a mozgatás hatására feszültség keletkezhet, s az esetleges repedések, törések veszélyesek lehetnek a dolgozók számára.

Testi épségük megóvása érdekében mozgatás előtt fontos ellenőrizni a be-vagy kiraktározni kívánt árut és azt, hogy minden, a mozgatás hatókörében tartózkodó munkatárs használja-e a szükséges egyéni védőeszközöket. Amennyiben igen, a le-vagy felemelés elkezdhető.

Hangsúlyozandó, hogy a le-vagy kirakodást követően a tehergépjármű vezetője csak akkor hagyhatja el a rakodó teret, ha a rakodást végző személy engedélyezi az indulást és olyan távolságra van a tehergépjárműtől ő maga és a rakomány is, amely nem idézhet elő balesetet.

A darabáru-raktározásra vonatkozó munkavédelmi szabályok

Az anyagmozgatás módjának és eszközének legfontosabb iránymutatója a csomagoláson, illetve a tárolási egységen feltüntetett jelzés. A jelek jelentésének ismeretében tudható, hogy az adott áru milyen kezelést, mozgatást kíván, így ezekkel minden itt dolgozónak fontos tisztában lenni.
Az anyagmozgatás után a másik lényeges kérdés, hogy hová kerüljön az áru. A tárolás helyének kijelöléséhez szem előtt kell tartani, hogy az egyes árufajták tárolására milyen előírások vonatkoznak. A raktározás munkavédelmi szabályai között találunk ehhez is iránymutatást.

Fontos figyelembe venni, hogy veszélyes áruról van-e szó!

Erre veszélyességi jelek figyelmeztetnek a csomagoláson vagy a tárolási egységen, ezen jelek ismerete elengedhetetlen. Amennyiben veszélyes árut raktározunk be, legyen az vegyi anyag, méreg, tűz-és robbanásveszélyes anyag vagy más ebbe a kategóriába sorolandó tétel, a tűzrendészeti szabályoknak megfelelően, szigorúan külön, ilyen típusú áruk számára kijelölt helyiségben, illetve szabad téren kereshetünk neki helyet.

A tárolás módját is az áru jellemzői alapján kell meghatározni. Olyan egységbe kell foglalni az árukat, amelyekben veszélytelenül mozgathatók, tárolhatók.

A raktározás munkavédelmi szabályai a tárolási egységek megbontására is kitérnek. Dobozolt vagy fóliázott áru ollóval vagy vágókéssel való bontása során úgy kell a dolgozónak elhelyezkednie, hogy ne tudjon semmilyen sérülést okozni senkinek. Bontás közben az egység fölé hajolni tilos, rendkívül balesetveszélyes!

Patentolt ládák bontásához úgynevezett ládabontót kell használni. Szegezett ládákból ki kell venni a kiálló szögeket és eltávolításuk után külön kell tárolni azokat. Kiálló szöggel ládát tárolni tilos, valamennyi kiálló szög eltávolításáról gondoskodni kell. Ahogy a szögeket, úgy a pántokat, zárszalagokat és drótrámákat is rögtön azok eltávolítása és összehajtása után el kell vinni az erre a célra kijelölt, megfelelő tároló helyre, a munkavégzés környezetében nem maradhatnak.

Egyéb raktározási munkavédelmi szabályok

Az áruk ki-és beraktározása előtt meg kell győződni az áru tárolási eszközének, például a raklapnak az épségéről is. Kizárólag sérülésmentes csomagoló, illetve egységrakomány képző eszközben tárolhatók az áruk. Mindezek után a rakodást úgy kell végezni, hogy a munkafolyamat során, átmenetileg sem lehet letenni árut a közlekedőtérbe vagy a folyosóra. Még úgy sem, hogy az árunak csak kis része lóg bele a ebbe a térbe. Ennek be nem tartása fokozott veszélyt jelent gépi és kézi együttes anyagmozgatás esetén.

A raktározás munkavédelmi szabályai alapján szem előtt kell tartani azt is az anyagmozgatás és a tárolás során, hogy nem torlaszolható el semmivel a vészkijárati ajtó, az ablak, a tűzjelző, a tűzcsap, a tűzoltó készülék, a tűzvédelmi berendezések és eszközök, valamint a villamos berendezések kapcsolói és a biztosítótáblák sem.

A megbontott tárolóegységre, rakatra vonatkozó előírásokat is fontos betartani biztonságtechnikai okokból.

A polcon, állványon úgy lehet megbontott rakatot elhelyezni, hogy gondoskodni kell annak leesés-ledőlés elleni védelméről.

Ezt megtehetjük például fóliázással vagy kitámasztással. Akármilyen módon is, de nem szabad erről megfeledkezni. Egy rakat leesése-ledőlése komoly baleseti kockázatot jelent, különösen, ha a leeső rakat több másikat is „visz magával”.

Egyéb raktározást befolyásoló biztonságtechnikai tényezők

A biztonságos raktározás alapfeltétele a munkavédelmi előírások betartása mellett a megfelelő raktárrendszerek és anyagmozgató eszközök.

Az állványokon minden esetben fel kell tüntetni a teherbírást és az éves felülvizsgálat tanúsítványát.

Az állványrendszerek állapotát évente ellenőriztetni kell, így tudhatjuk biztonságban a raktározó munkatársakat és az árut egyaránt. Ahogy a felülvizsgálatot, úgy a rakodólapos állványok felállítását és összeszerelését is csak arra megfelelően kiképzett, tanúsítvánnyal rendelkező személy vagy cég végezheti. Fontos, hogy nem csak az állvány megfelelő állapotáról kell gondoskodni, hanem arról is, hogy az ne tudjon elmozdulni.

Azokban a raktárakban, ahol állványok nélküli tárolást valósítanak meg, fontos a halmazok rétegszámának meghatározása, a halmaz tetején való biztonságos tartózkodás feltételeinek ismerete és megteremtése, és tisztában kell lennie az anyagmozgatónak a halmazok megbontásának szabályaival is.

Az anyagmozgató eszközök (rakodógépek, daruk, emelőtargoncák) megfelelő műszaki állapota is nagyon fontos.

A munkavédelmi törvény szerint csak akkor lehet üzembe helyezni egy anyagmozgató eszközt, ha az megfelel a biztonságos munkavégzés követelményeinek és rendelkezik ezt igazoló megfelelőségi tanúsítvánnyal. Az eszközök műszaki állapotának felülvizsgálata legalább öt évente esedékes, erről sosem szabad megfeledkezni.

Ha a raktározás munkavédelmi szabályait jól ismerik, betartják és betartatják, illetve gondoskodnak a tárolási rendszerek, állványok és az anyagmozgató eszközök jó állapotáról, elkerülhetők a balesetek! Ne feledkezzen meg az állványrendszerek évenkénti kötelező felülvizsgálatáról, ez a biztonságos munkavégzés, raktározás alapvető feltétele.

Visszahívást kér?    Széles termékpaletta, teljeskörű kivitelezéssel

    Helyszíni felméréstől, kulcsrakész átadásig menedzseljük a kivitelezést és biztosítunk minden szükséges terméket.

    További bejegyzések

    Kérdése maradt?

    Írjon nekünk vagy tudjon meg többet cégünkről.